Abildgaards Symfoni BRDH - (Født d. 29/04 2007)

Far til hoppen er fuldboldshingsten ESTEBAN XX. Født på Stutteri York og virket i avlen i Danmark, Tyskland og nu i Belgien. Han har kåret søn i Danmark og er far til en lang række fremragende avls- og sportsheste.

ESTEBAN XX (den) (DVH 688)
DV HK 12-03-2000: KÅRET Oldb. HK 21-10-2000: M.AVLG Trak. HK 29-11-2000: KÅRET
PRINCE MAB XX (FR) (DH 449)
DV EK 01-02-1990: M.AVLG
TARGOWICE XX (USA) (DE306064124970)
PRINCESS MAB XX (GB) (DE306064652871)
GIDDY SQUALLS XX (EDH 3578)
DV EE 22-10-2003: EDH
TUMBLE WIND XX (USA) (DE306064610364)
PRINCESS MODESTY XX (8887751)
ABILDGAARDS SANS LOGI (GRDH 5103)
DV MK 09-09-1999: GULD
LORAN (DVE 584)
DV EK 26-02-1995: DH
LORD (DE321210394067)
SORINNA (DE321210062780)
SANS GENE (EDH 2415)
DV EE 10-08-1998: EDH
FLAMINGO (DH 290)
DV EK 01-03-1981: DH
SAGITTA (EDH 2085)
DV EK 30-12-1992: DH

Afkom efter Abildgaards Symfoni:

  • 20.04.2014 Abildgaards Sympati. Hoppe efter Chandler DVH 1073


  • 27.03.2016 Abildgaards Silhuette. Hoppe efter Finest DE 431310399811


  • 23.03.2017 Abildgaards Silence. Hoppe efter Finest DE 431310399811